Trường TH Hồng Châu thực hiện chương trình " Thứ 6 Vì Thành phố Hưng yên sạch - đẹp"
Trường TH Hồng Châu thực hiện chương trình " Thứ 6 Vì Thành phố Hưng yên sạch - đẹp"

Ngày 8/9/2018 tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Hồng Châu ra quân thực hiện chương trình" Thứ 6 Vì Thành phố Hưng yên sạch - đẹp"